AS Takstoler

Postadresse:
Postboks 3601
9278 Tromsø

Besøksadresse:
Stakkevollveien 51
9010 Tromsø

Telefon: 77658140
Telefaks: 77696100
E-post: post@astakstoler.no

Administrasjon

Mads Leonhardsen
Daglig Leder
Tlf dir.: 99260903
E-post: mads@astakstoler.no

Fredrik P. Johansen
Teamleder Produksjon
Tlf dir.: 95023339
E-post: fredrik@astakstoler.no